Seznamte se s různými druhy úvěrů

Banky i nebankovní společnosti zahrnují veřejnost nabídkou nejrůznějších typů úvěrů, takže zájemce o zapůjčení určitého finančního obnosu může mít problém s výběrem toho nejvhodnějšího produktu pro svou situaci. Jednotlivé druhy úvěrů se liší účelem, pro který se poskytují, způsobem výplaty, zajištěním nebo dobou splatnosti. Každý z nich se hodí pro určitý typ klientů a specifickou situaci. Volbou špatného typu úvěru se tak můžete připravit o dost peněz, které zaplatíte za zbytečně drahý úvěr.

Největší zájem je o spotřebitelské úvěry

Nejužívanějšími druh úvěrů jsou úvěry spotřebitelské. Ty nabízí většina bank a nebankovních společností. Spotřebitelské úvěry mohou být účelové nebo bezúčelové a mívají různou délku splácení, zajištění a dalších znaků. U účelového úvěru musíte při žádosti uvést, jakým způsobem chcete půjčené prostředky použít, a tuto skutečnost bude nutno doložit. Neúčelový úvěr toto nevyžaduje – finance lze použít na cokoli, není potřeba nic uvádět ani zdůvodňovat. U spotřebitelských úvěrů většinou není nutné zajištění ani ručení. Oproti zajištěným úvěrům však bývají o něco dražší, lze je však vyřídit poměrně rychle.

Hypotéční úvěry pro vlastní bydlení

V současné době, kdy většina obyvatel upřednostňuje vlastní bydlení, stoupá také obliba hypotéčních úvěrů. V naprosté většině jsou účelové, dají se tedy využít výhradně pro sjednaný účel. Jen u některých typů hypotéčních úvěrů je možno využít část prostředků jinak, než pro financování bydlení a potřeb s ním spojených. Při hypotéčním úvěru se vyžaduje zástavní právo k nemovitosti, ale výhodou je vysoká částka a nízké úroky. Tyto úroky si můžete zafixovat na zvolenou dobu.

Kontokorentní, revolvingový úvěr a další úvěry

Úvěr označovaný jako kontokorentní se sjednává k bankovnímu účtu. Umožňuje přečerpání finančních prostředků na účtu do mínusové částky do sjednané výše úvěru. Lze ho čerpat a splácet po částech a opakovaně, splácí se platbou na běžný účet. Revolvingový úvěr většinou představují kreditní karty. K dispozici máte určitý úvěrový limit, který můžete nebo nemusíte čerpat. Je zde možno využít bezúročné období, splácí se měsíčními splátkami. Překlenovací úvěr bývá nejčastěji spojován se stavebním spořením, jedná se o úvěr do doby získání řádného úvěru ze stavebního spoření, který je určen výhradně pro potřeby spojené s bydlením a jsou pro něj typické nízké splátky a dlouhá doba splatnosti. Konsolidační úvěr umožňuje spojení několika půjček do jedné a změnu splatnosti a výše splátek.

Author: admin